Organizacija rada Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Poštovani studenti, Obavještavamo vas da je radno vrijeme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije utvrđeno Odlukom dekana Fakulteta u terminu od 09:00 do 12:00 sati, a ostatak radnog vremena zaposleni na Fakultetu rade od kuće. Molimo vas da sve svoje zahtjeve, upite i sl. u najvećem broju obavljate putem telefona i e-maila, te da svoje kretanje svedete na najmanju moguću mjeru i da postupate po uputama nadležnih tijela za zdravstvenu zaštitu, a sve u očuvanju vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih, u cilju prevencije zaraze koronavirusom (COVID-19). Nastavni proces se i dalje realizuje kao on-line nastava korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, e-ma

Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19)

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je održao 22. vanrednu sjednicu Senata sa jednom tačkom Dnevnog reda: Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19). Imajući u vidu sljedeće činjenice: na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 27 000 studenata, od čega redovnih i redovnih samofinansirajućih oko 18 500, oko 45 % studenata dolaze izvan Kantona Sarajevo od kojih je njih oko 1300 smješteno u studentskim domovima, oko 4 % studenata dolaze izvan BiH, uglavnom iz zemalja Regiona, skoro svi fakulteti i akademije Univerziteta u

Javni oglas za prikupljanje ponuda

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3-11/20 od 23.01.2020. godine, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje JAVNIOGLAS za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora PREUZIMANJE OGLASA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS