Prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta "Upotreba finansijskih istraga u rješavanj

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 28.11.2019. godine je održan Okrugli sto na kojem su prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta "Upotreba finansijskih istraga u rješavanju koruptivnih krivičnih djela“ kojeg je realizirao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Prisutnim je prezentiran Izvještaj o procjeni stanja u praksi u pogledu upotrebe finansijskih istraga u istraživanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Ciljevi ove procjene su: kritička ocjena trenutnog stanja u praksi u pogledu upotrebe finansijskih istraga korupt

Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Obavještavamo Vas da u povodu predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine,u ponedjeljak 25.11.2019. godine Fakultet neće raditi

Direktor FUCZ Fahrudin Solak studentima Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu održao predavanje o s

U okviru ovog predavanja studenti IV godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bili su, između ostalog, upoznati sa sistemom civilne zaštite u Federaciji BiH, radom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), njenom strukturom i organizacijom, zakonskim okvirom i regulativom u oblasti zaštite i spašavanja u FBiH, problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini, ali i sa svim međunarodnim standardima i procedurama u sektoru zaštite i spašavanja. Još 2015. godine potpisan je Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Federalne uprave civilne zaštite i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, pa je ovo predava

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 19.11.2019. godine u 17:00 sati (Amfiteatar PDS) KANDIDAT: Srđan Vujović, MA TEMA: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI” KOMISIJA: 1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik; 2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor; 3. Dr. Alisabri Šabni, doktor sociološk

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 11.11.2019. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS) KANDIDAT: Muris Mujanović, MA TEMA: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA” KOMISIJA: 1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, predsjednik; 2. Dr. Želimir Kešetović, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za bezbjednost Univerziteta u Beogradu na nastavnim predmetima „Krizni menadžment” i „Mediji i komunikacije“, član/mentor; 3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, re

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS