In memoriam - Ivan Galeković

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije izražava sućut obitelji poginulog vatrogasca Ivana Galekovića, kao i kolektivu Veleučilišta Velika Gorica i gradu Velika Gorica sa kojima Fakultet dijeli veoma bliske prijateljske odnose.

Zamjenik direktora FUP-e, Ensad Korman održao sastanak sa predstavncima Fakulteta za kriminalistiku,

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je danas, 19.7.2019. godine održao sastanak sa dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sarajevskog Univerziteta, Nedžadom Korajlić kao i predstavnikom Udruženja “Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“, vezano za implementaciju projekta „Definisanje faktora i procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini – DeFRET“ koji sprovode spomenuti partneri. Opći cilj projekta je angažovanje i osnaživanje istraživačkih kapaciteta akademske zajednice i civilnog društva u pogledu borbe protiv radikalizacije, a koji vodi nasilnom ekstemizmu, dok je specifični cilj ovog projekta is

Saradnja u okviru DeFRET projekta

U prostorijama Centra za obuku policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, dana 10.07.2019. godine, ministar Dario Pekić i policijski komesar Semir Šut sa saradnicima, održali su sastanak sa dr. Nedžadom Korajlićem i dr. Arminom Kržalićem, dekanom i profesorom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, članovima projektnog tima za realizaciju projekta pod nazivom “Definisanje faktora procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini”, a povodom početka realizacije navedenog desetomjesečnog naučnoistraživačkog projekta. Opći cilj projekta kojeg realizuje Fakultet za kriminalistiku, k

Obavijest

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Reshata Maliqija, na temu: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU” stavlja na uvid javnosti KANDIDAT: mr. sc. Reshat Maliqi ZAPOSLEN: Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove Kosova NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU ” KOMISIJA: Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studi

Početak realizacije projekta DeFRET

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je započeo s implementacijom projekta “Definisanje faktora i procesa koji vode do radikalizacije, ekstremizma i terorizma u Bosni i Hercegovini – DeFRET” u saradnji s Udruženjem Nova sigurnosna inicijativa u Sarajevu. Planirani period implementacije projekta “DeFRET” je 10 mjeseci. The Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies, University of Sarajevo starts the implementation of the project “Defining the Factors and Processes that Lead to Radicalization, Extremism and Terrorism in Bosnia and Herzegovina” in cooperation with the Association New Security Initiative. The planned period of im

Posjeta Prof. dr Desirée Pangerc

Dekan Fakulteta prof. dr. Nedžad Korajlić i prof. dr Jasmin Ahić, prodekan za nauku primili su u posjetu u utorak 09. jula 2019. godine Prof. dr Desirée Pangerc iz Campus Ciels Univerziteta u Italiji. Na radnom sastanku razgovaralo se o mogućnostima provođenja zajedničkih aktivnosti, naročito saradnja na naučnim projektima. Dekan Fakulteta prof. dr. Nedžad Korajlić i prof. dr. Jasmin Ahić, prodekan za nauku, upoznali su Prof. dr Desirée Pangerc sa aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te sa svim segmentima nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija koji se odvija na Fakultetu, te naročito sa segmentom cjeloživotnog učenja, održanim međunarodnim

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS