Obavijest o doktorskoj disertaciji

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Rrahmana Sylejmanija, na temu: ”KRIMINALISTIČKA ISTRAGA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE MIGRANTIMA NA KOSOVU ZA PERIOD 2011-2015” stavlja na uvid javnosti KANDIDAT: mr. sc. Rrahman Sylejmani ZAPOSLEN: Direkcija za migraciju i strance pri Graničnoj policiji Kosova NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKA ISTRAGA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE MIGRANTIMA NA KOSOVU ZA PERIOD 2011-2015” KOMISIJA: Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, k

The NATO Science for Peace and Security Programme

Honored to have been awarded a NATO Science and Peace and Security Programme grant to execute a "Senior Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in SE Europe" in North Macedonia and publish a book of the proceedings. This is a follow up to the first-ever senior leadership roundtable that we conducted in Berovo on hybrid threats and borders. This effort is co-directed with the Military Academy "General Mihailo Apostolski" in Skopje and the University of Sarajevo in Bosnia-Herzegovina. A Serbian colleague is part of our organizational committee and select representatives from the entire region and relevant NATO countries will be invited to take part. NATO country director: I

Posjeta Zamjenika ministra unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije Fakultetu za kriminalis

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije prof. dr. Agim Nuhiu i mr. Ardit Xhaferi državni savjetnik, posjetili su u petak 14. juna 2019. godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Na današnjem radnom sastanku definisani su pravci budućih zajedničkih aktivnosti, naročito saradnja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Fakultetom bezbjednsti – Skoplje, Univerziteta „Sv. Kiril Ohridski“ Bitola i drugim visokoškolskim ustanovama Republike Sjeverne Makedonije. Dekan Fakulteta prof. dr. Nedžad Korajlić i njegovi saradnici, pro

Poziv akademskom nastavnom osoblju

Poziv akademskom nastavnom osoblju za prijavu na program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja koji će se realizirati 18. i 19. ovog mjeseca. Prijave su otvorene do 14.06.2019. Link za prijavu Više informacija

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS