Održana Prva studentska debata na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Un

U organizaciji Katedre za kriminologiju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dana 17. 5. 2019. godine na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, održana je prva studentska debata pod nazivom „Zaštita žrtava diskriminacije sa posebnim osvrtom na LGB osobe“. Kao jedan novi pristup u izvođenju vježbi na predmetu Viktimologija 1, studentsku debatu je organizovala i realizovala prof. dr Azra Adžajlić-Dedović, vanredna profesorica viktimologije, uz podršku dekana Fakulteta, zajedno sa kolegama nastavnicima i saradnicima. Cilj studentske debate je bio dvojak: 1) okupljanje stručnjaka/stručnjakinja i istraživača/istraživači

Održan okrugli sto na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u

U saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu međunarodna organizacija Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 17. 6. 2019. godine u prostorijama Fakulteta je organizovala okrugli sto pod nazivom „Civilno društvo u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“. Tim povodom je prezentovana publikacija pod naslovom „Žarišta organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu: Lokalne slabosti u regionalnom kontekstu“ koja je proizvod rada Opservatorije za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi Globalne inicijative. Izvještaj se bavi nelegalnom aktivnošću na određenim graničnim čvorišti

Odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da će kandidatkinja Nerma Halilović – Kibrić, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu: ”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA”. Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 21.05.2019. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Now You Can Blog from Everywhere!

We’ve made it quick and convenient for you to manage your blog from anywhere. In this blog post we’ll share the ways you can post to your Wix Blog. Blogging from Your Wix Blog Dashboard On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts. Blogging from Your Published Site Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the

Design a Stunning Blog

When it comes to design, the Wix blog has everything you need to create beautiful posts that will grab your reader's attention. Check out our essential design features. Choose from 8 stunning layouts Your Wix Blog comes with 8 beautiful layouts. From your blog's settings, choose the layout that’s right for you. For example, a tiled layout is popular for helping visitors discover more posts that interest them. Or, choose a classic single column layout that lets readers scroll down and see your post topics one by one. Every layout comes with the latest social features built in. Readers can easily share posts on social networks like Facebook and Twitter and view how many people have liked a pos

Grow Your Blog Community

With Wix Blog, you’re not only sharing your voice with the world, you can also grow an active online community. That’s why the Wix blog comes with a built-in members area - so that readers can easily sign easily up to become members of your blog. What can members do? Members can follow each other, write and reply to comments and receive blog notifications. Each member gets their own personal profile page that they can customize. Tip: You can make any member of your blog a writer so they can write posts for your blog. Adding multiple writers is a great way to grow your content and keep it fresh and diversified. Here’s how to do it: Head to your Member’s Page Search for the member you want to

Posjeta i predavanje Binoda Chaudharyja, milijardera sa Forbesove liste, na UNSA

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će gospodin Binod Chaudhary posjetiti Univerzitet u Sarajevu u petak 10. maja 2019. godine u 10 sati i održati predavanje za naše studente. Studenti Sarajevskog univerziteta će imati priliku čuti inspirativnu priču prvog nepalskog milijardera o snovima, borbi i uspjehu, kao i priliku da postave pitanja gospodinu Chaudharyju. Binod Chaudhary je prvi nepalski milijarder na Forbesovoj listi milijardera, na kojoj se nalazi od 2013. godine. Vlasnik je i predsjednik kompanije CG Corp Global (www.cgcorpglobal.com), multinacionalnog konglomerata od 122 kompanije na pet kontinenata i sa 76 uglednih brandova na globalnom tržištu. Međunarodni ugled u industriji rob

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS