Okrugli sto „Bosna i Hercegovina i atlantske integracije“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Udruženjem „Tranzicija“, koje podržava CPCD u okviru Imep grantova (podržanih od USAID-a) s ciljem promovisanja evropskih i atlanskih integracija BiH organizovali su u utorak, 23. aprila 2019. godine, Okrugli sto na temu „Bosna i Hercegovina i atlantske integracije“. Uvodničarka na ovom skupu bila je komandantica NATO Štaba Sarajevo, brigadna generalica Marti J. Bissell, koja je govorila o ulozi i misiji NATO-a, istorijskom razvoju atlantskog saveza, te o vrijednostima koje promovira NATO u Bosni i Hercegovini, prvenstveno mir, stabilnost i dobre partnerske odnose u regionu. Komandatica Bi

Okrugli sto „Bosna i Hercegovina i atlantske integracije“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Udruženjem „Tranzicija“ u utorak, 23. aprila 2019. godine, sa početkom u 11:00 sati organizuje Okrugli sto na temu „Bosna i Hercegovina i atlantske integracije“. Okugli sto realiziraće se u formi moderirane diskusije, a na pitanja će odgovarati komandantica NATO Štaba Sarajevo, brigadna generalica Marti J. Bissell. Pozivamo akademsko osoblje i studente da prisustvuju ovom događaju.

Studenti posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Dvije grupe od 65 studenata sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univeziteta u Sarajeva posjetili su Sud Bosne i Hercegovine 12. 04. 2019. godine. Prva grupa studenata je prisustvovala predavanju u sudnici 4, a druga grupa je pratila suđenje pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa radom Suda Bosne i Hercegovine, i da se u okviru pripreme ispita iz predmeta Opća viktimologija upoznaju s aspektima rada Odjeljenja za podršku svjedocima u odnosu na pomoć, podršku i zaštitu žrtava rata, te pomoć, podršku i zaštitu žrtava organiziranog kriminala. U uvodnom dijelu studentima je dobrodošlic

Obavještenje

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Emira Efendića na temu: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo” stavlja na uvid javnosti. KANDIDAT: Mr. sc. Emir Efendić ZAPOSLEN: MUP Kantona Sarajevo NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo” KOMISIJA: 1. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Saraje

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS