Predavanje Nj.E. Viktora Jakoviča na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je imao čast da 19. marta 2019. godine ugosti prvog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, počasnog doktora nauka Univerziteta u Sarajevu i počasnog građanina Grada Sarajeva, Nj.E. gospodina Viktora Jakoviča. Studenti i akademsko osoblje Fakulteta su imali zadovoljstvo da slušaju jedinstveno predavanje na temu hronologije angažmana Sjedinjenih Američkih Država u Jugoistočnoj Evropi i na Balkanu. Gospodin Jakovič ima neprocjenjivo diplomatsko iskustvo u radu sa postsocijalističkim državama, kakva je i Bosna i Hercegovina. Svoje izlaganje je započeo detaljnim objašnjenjem kompleksnog

Javna odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da će kandidat Fidair Berisha, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA”. Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 11.03.2019. godine u 11:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - 20.03.2019. godine u 15:30 sati (AMFITEA

KANDIDAT: Mr. sc. Reshat Maliqi TEMA: „Kriminalističke procedure u funkciji otkrivanja organizovanog kriminaliteta na Kosovu“ KOMISIJA: Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik; Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor; Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalisti

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - 20.03.2019. godine u 14:00 sati (AMFITEA

KANDIDAT: Mr. sc. Rrahman Sylejmani TEMA: „Kriminalistička istraga krivičnog djela krijumčarenje migrantima na Kosovu za period 2011-2015“ KOMISIJA: Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Kriminalistika”, predsjednik; Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor; Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Unive

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS