Obrana doktorske teze - Adnan Fazlić

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da će kandidat Adnan Fazlić, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu: ”UČINAK VERBALNOG ZASJENJIVANJA NA TAKTIKU PROVOĐENJA RADNJE PREPOZNAVANJA OSOBA U KRIMINALISTIČKOJ PRAKSI”. Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 14.01.2019. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Sala 68.

OBAVIJEST - Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Fidaira Berishe,MA na temu: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA” stavlja na uvid javnosti KANDIDAT: Fidair Berisha,MA ZAPOSLEN: Policija Kosova NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA” KOMISIJA: Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, pr

Operativno Taktička Vježba

Operativno -taktička vježba Dana 18.12.2018, studenti druge godine dodiplomskog studija (smjer Kriminalistika), u okviru predmeta Kriminalistika 3-Taktika, uspjesno su izveli slozenu operativno-takticku vjezbu u saradnji sa kolegama iz MUP-a KS.

Potpisani sporazumi o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u novembru 2018. godine

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u prethodnom mjesecu imao je brojne aktivnosti, te je sklopljeno nekoliko veoma važnih sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Potpisan je Sporazum sa Kantonalnom upravom civilne zašite Sarajevo, čime je, kako su istakli direktor KUCZ Sarajevo, Samir Džihić, i dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić, dodatno ojačana saradnja na području zaštite i spašavanja, a svakako omogućeno i dalje unapređenje odnosa, te stvoren i institucionalni okvir za razmjenu iskustava i znanja. Fakultet je sklopio i sporazum sa Udruženjem kriminalističkih profajlera iz Novog Sada. Predsjednik udruženja, Nemanja Po

OBAVIJEST - PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 19.12.2018. godine u 10:30 sati (Sala 68) KANDIDAT: Mr. sc. Emir Efendić TEMA: „Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo“ KOMISIJA: Dr. Dina Bajraktarević Pajević doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik; Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor; Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nau

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS