Održan okrugli sto „Sigurnost na EYOF 2019“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa „EYOF 2019“ d.o.o. je u utorak, 24. aprila 2018. godine, organizovao Okrugli sto na temu „Sigurnost na EYOF 2019“. Imajući u vidu značaj održavanja predstojeće manifestacije EYOF 2019, te naročito uzimajući u obzir sigurnosne aspekte pripreme i realizacije ovog velikog sportskog događaja, održan je ovaj naučno-stručni skup. Upravo temom ovog Okruglog stola, otvorena je akademska i stručna diskusija – Jesmo li i u kojem obliku spremni odgovoriti eventualnom izazovu? Imamo li odgovore, imamo li plan? Prije samog početka diskusije, upriličena je konferencija za medije. Kako je istakao dekan

Okrugli sto u saradnji sa EYOF

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa „EYOF 2019“ u utorak, 24. aprila 2018. godine organizuje Okrugli sto na temu „Sigurnost na EYOF 2019“. Imajući u vidu značaj održavanja predstojeće manifestacije EYOF 2019 (European Youth Olympic Festival), te naročito uzimajući u obzir sigurnosne aspekte pripreme i realizacije ovog velikog sportskog događaja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizuje ovaj naučno-stručni skup. Upravo temom ovog Okruglog stola, otvara se akademska i stručna diskusija – jesmo li i u kojem obliku spremni odgovoriti eventualnom izazovu? Imamo li odgovore

Uvid javnosti u izvještaj komisije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandida

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Almira Pustahije na temu: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA” stavlja na uvid javnosti KANDIDAT: mr. sc. Almir Pustahija ZAPOSLEN: Trenutno nezaposlen NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”SAVREMENI TERORIZAM I GLOBALIZACIJA” KOMISIJA: Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Međunarodno pravo”, predsjednik; Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakult

Uvid u izvještaj komisije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE O B J A V LJ U J E Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Edite Hasković na temu: ”11. SEPTEMBAR – POVIJESNA SIGURNOSNA PREKRETNICA” stavlja na uvid javnosti KANDIDATKINJA: mr. sc. Edita Hasković ZAPOSLENA: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”11. SEPTEMBAR – POVIJESNA SIGURNOSNA PREKRETNICA” KOMISIJA: Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”,

Hristos voskrese

Povodom praznika Vaskrsa, u ponedjeljak 09.04.2018. godine Fakultet neće raditi.

Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, krim

Nakon što je u decembru 2016. godine potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u srijedu, 04. aprila 2018. godine Fakultet je sklopio Sporazum i sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo. Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisali su dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr Nedžad Korajlić i policijski komesar Mevludin Halilović. Ovim sporazumom konkretizuje se zajednička saradnja, te stvara okvir za pružanje različitih edukacija i specijalističkih

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS