Saradnja sa CEPOL – EU Agency for Law Enforcement Training HQ

Profesori Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, dr Haris Halilović i dr Edina Bećirević, kao prvi predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine, gostovali na CEPOL – EU Agency for Law Enforcement Training HQ u Budimpešti. Učešće akademskog osoblja našeg Fakulteta u edukaciji experata iz policijskih i uopće sigurnosnih struktura praktično svih država EU, pokazatelj je kvaliteta i kontinuiranog usavršavanja naših nastavnika i studenata na području borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala , te kriminala uopće.

Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete u realizaciji okruglog stola Autorska prava i intelektualno vlasništtvo u e­-okruženju koji će se odrzati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, 05.12.2017. godine sa početkom u 10:30 sati. Cilj ovog susreta je: • Predstavljanje dosadašnjih aktivnosti na prevenciji plagijarizma koje je Univerzitet u Sarajevu realizirao u prethodnom periodu • Prezentiranje pravnih aspekata o plagijarizmu, autorskim i srodnim pravima • Analiziranje i korištenje prezentiranih elektronskih sadržaja u edukaciji i dalju primjenu postignutih rezultata u istraživanjima unutar i izvan Univerziteta • Ukazivanje na važnost kontinuirane edukacije akademskog i neakademsk

Održan Okrugli sto u Skopju – „Jačanje kapaciteta i resursa Zapadnog Balkana u uslovima migracijski

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja, u utorak 21. novembra 2017. godine održan je Okrugli sto na temu „Jačanje kapaciteta i resursa Zapadnog Balkana u uslovima migracijskih kriza“. Pored Filozofskog fakulteta, nositelji ovog događaja bili su Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Veleučilište Velika Gorica iz Republike Hrvatske. Okrugli sto organiziran je u cilju prezentacije organizacije Međunarodne ljetne škole „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“ koju Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz Makedonije i Hrvatsk

U Ambasadi Bosne i Hercegovine u Skoplju potpisan Protokol o partnerstvu u organizaciji Međunarodne

U Ambasadi Bosne i Hercegovine u Skoplju 22. novembra 2017. godine potpisan je Protokol o partnerstvu u organizaciji Međunarodne ljetne škole između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju sigurnosne studije univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv.Kiril i Metodij“ iz Skoplja. Protokol o saradnji su potpisali dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Nedžad Korajlić i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv.Kiril i Metodije“ prof.dr. Ratko Duev. Nakon potpisivanja ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Makedoniji Lepa Babić, dekani Korajlić i Duev, kao i direktor Federalne uprave civilne zaštit

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 28.11.2017. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS) KANDIDAT: Omer Gabela, MA TEMA: ”TEORIJSKO - METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI” KOMISIJA: Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik; Dr. Dževad Termiz, doktor nauka socijalnog rada, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Socijani rad”, mentor; Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu

POZIVNICE ZA SAVEČANU PROMOCIJU MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD OD 08:00 DO 16:00 Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati. Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sar

Bivša zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pack održala predavanje na Fakultetu za kriminalistiku,

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 7. 11. 2017. godine studentima prvog ciklusa studija predavanje je održala njemačka političarka, dugogodišnja izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i direktorica Robert Schuman Instituta gđa Doris Pack. U saradnji sa predstavništvom Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, gđa Doris Pack je dodiplomcima Fakulteta održala jednočasovno predavanje u kojem se između ostalog osvrnula na segmente svoje bogate političke karijere i iskustva, ali i na aktuelnu društveno-političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Kao bivša predsjednica Odbora Evropskoga parlamenta za Jugoistočnu Eur

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

14.11.2017. godine u 15:00 sati (Amfiteatar 4) KANDIDAT: Ahmet Maloku, MA TEMA: ”Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014.“ KOMISIJA: Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik; Dr. Alisabri Šabani, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, mentor; Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminali

Erasmus+ informativni dan

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Delegacijom Europske unije u BiH i Univerzitetom u Banjoj Luci organizuje Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovinikoji će se održati u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, s posebnim naglaskom na predstavljanje novog poziva za dostavu projektnih prijedloga u oblasti visokog obrazovanja. Događaj ce promovisati Erasmus+ program, jačanje

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članova 49, 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora ... 6 broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ....................1 CIJELI TEKST KONKURSA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS