Praznik rada

Povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada, Fakultet neće raditi u ponedeljak i utorak, 01. i 02.05.2017. godine.

Posjeta predstavnika Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći

Predstavnici Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći: prof. dr. Ibish Mazreku, prorektor za međunarodnu saradnju, i prof. dr. Halit Shabani, dekan Fakulteta biznisa, posjetili su u petak 28. aprila 2017. godine Univerzitet u Sarajevu, gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prorektorima prof. dr. Aidom Hodžić i prof. dr. Željkom Šainom. U toku susreta je razgovarano o budućoj saradnji, te je izraženo zadovoljstvo što je u januaru 2017. godine potpisan Sporazum o uspostavljanju institucionalne saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Haxhi Zeka“ u Peći, kojim se omogućava saradnja kroz umrežavanje i razmjenu studenata i nastavnog osoblja, rad na istraživanju, pos

JAVNI POZIV za upis u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje PREDMET JAVNOG POZIVA: Upis volontera u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja. PODNOSIOCI PRIJAVA: Prijavu na javni poziv mogu podnijeti svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Federacije BiH. Svi zainter

Mektić – Korajlić: Saradnja Ministarstva sigurnosti BiH sa akademskom zajednicom u borbi protiv krim

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Sporazum će omogućiti uključivanje akademske zajednice u pronalaženje kvalitetnih odgovora na sve složenije sigurnosne izazove kroz saradnju u stručnoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj djelatnosti. Galerija na web stranici MSB Mektić je istakao da je cilj pravljenje šireg fronta u borbi protiv svih oblika kriminala koje prijete sigurnosti, navodeći da se BiH nalazi u političkoj i ekonomskoj krizi koju osjete svi njeni građani, te je važno uključ

SRETAN USKRS

Povodom praznika Fakultet neće raditi u ponedeljak 17.04.2017. godine.

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prisustvovali konferenciji

Bosna i Hercegovina i Republika Austrija organizivale su konferenciju ministara unutrašnjih i vanjskih poslova pod nazivom „Oblikovanje naše zajedničke budućnosti“, u petak, 07.04.2017.godine u Sarajevu. Ovaj skup je predstavljao nastavak aktivnosti sa konferencije održane u martu 2015.godine u Beču i usvojene Bečke deklaracije – Borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma. Cilj konferencije je bio analiza mjera koje su poduzimane u protekle dvije godine, te planiranje budućih koraka u borbi protiv terorizma i radikalizma. Na konferenciji su učestvovali predstavnici 13 zemlja iz regiona i EU, te EUROPOL-a, OSCE-a, nevladinog sektora, akademske zajednice i mladih. Na poziv Ministarstva sig

Erasmus+ info dan i radionica

S ciljem približavanja informacija o programu Erasmus+, Služba za međunarodnu saradnju organizira međunarodni informativni dan za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu. Informativni dan će se održati u utorak 18. aprila 2017. godine sa početkom u 12:00 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Pored informacija o otvorenim Erasmus+ konkursima, ovaj info dan će poslužiti i kao radionica gdje ćemo pobliže objasniti postupak prijavljivanja, te vas informirati o traženoj dokumentaciji, pravilnom ispunjavanju prijave i ključnim fazama (ko potpisuje dokumente, način dostavljanja itd.), a sve kako bismo vam olakšali proces prijave i omogućili da provedete akademsku/administrativn

Održana panel diskusija „Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba“

U organizaciji Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti te Udruženja Vijeće studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u srijedu, 5. 4. 2017. godine u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održana je panel diskusija pod nazivom „Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba“, a povodom usvojenog Nacrta zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo. Panel diskusiju otvorio je dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić koji je ukazao na značaj stručnosti i obrazovanosti svih kadrova koji rade u sigurnosnom sektoru, a pogotovo onih koji su na prvoj liniji borbe protiv kriminali

Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti iz Sarajeva organizuje u saradnji sa Udruženjem Vijeće studenata te nastavnicima i saradnicima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu panel diskusiju pod nazivom „Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba“, a povodom usvojenog Nacrta zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo. Panel diskusija će se održati u srijedu, 5. 4. 2017. godine, sa početkom u 14:00 časova na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, sala za sastanke br. 68 – III sprat).

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS