Sretna nova godina

Povodom predstojećeg novogodišnjeg praznika Fakultet neće raditi u ponedjeljak i utorak, 02. i 03.01.2017. godine. ŽELIMO VAM SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU !

MUP Kantona Sarajevo i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije potpisali Memo

Nastojeći što konkretnije i kvalitetnije odgovoriti učestalim i sve složenijim sigurnosnim izazovima, sa kojima se svakodnevno susreću nadležne službe MUP-a Kantona Sarajevo, a uz prethodno usaglašene principe rada i djelovanja, danas je u prostorijama MUP-a KS potpisan “Memorandum o razumijevanju” i “Sporazum o saradnji” MUP-a Kantona Sarajevo i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Ove značajne dokumente, kojima se regulira buduća saradnja i uzajamna pomoć dvije institucije na polju poboljšanja efikasnosti u borbi protiv svih oblika kriminala i protivpravnih oblika ponašanja, je u ime MUP-a Kantona Sarajevo potpisao ministar Vedran Mulabdić, a u ime Fakul

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u ponovnoj posjeti Sudu Bos

Prva grupa od 30 studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva sa prof. dr Harisom Halilovićem i ove je akademske godine posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Tokom posjete studenti su, kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom, upoznati sa strukturom, nadležnostima i aktivnostima Suda Bosne i Hercegovine. Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate njegov rad na službenoj internet stranici.

Strategija razvoja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo

U okviru aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u toku je izrada Strategije razvoja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo. S tim u vezi, u daljem tekstu ovog e-maila vam u ime Radne grupe za izradu Strategije dostavljamo anketu za procjenu funkcionalnosti sistema u kojem djeluju institucije visokog obrazovanja i nauke. Ljubazno molimo za vaš doprinos popunjavanjem ove on-line ankete čiji će rezultati nemjerljivo doprinijeti razvoju kvalitetne strategije razvoja visokoškolskog obrazovanja i nauke u KS. Anketa je dostupna na linku do 23.12.2016. godine

Oslobođenje intervju: prof. dr Jasmin Ahić

Jasmin Ahić vanredni je profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Znanstvena oblast interesovanja ovog profesora su političke nauke, sigurnost, privatna sigurnost, terorizam... Čitav tekst pogledajte na Oslobođenje.ba

Direkcija kontinuirano provodi proces izgradnje kapaciteta

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr.Nedžad Korajlić posjetio je danas Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, kojom prilikom se sastao s direktorom Direkcije Mirsadom Vilićem. Vilić je prezentirao okončane aktivnosti u sklopu izvršavanja poslova iz nadležnosti Direkcije u ovoj godini i zaključio da su poslovi i zadaci uspješno okončani, posebno ističući izvršavanje poslova iz međunarodne operativne policijske suradnje i zaštite VIP osoba i objekata. Naglasio je da Direkcija kontinuirano provodi proces izgradnje kapaciteta, što između ostalog, podrazumijeva materijalno-tehničko opremanje i usavršavanje kadrova. Istaknuo je važnost suradnje

Gost predavač prof. dr. sc. Nedžad Korajlić na studijima UKU-a i KM-a

U sklopu Erasmus+ razmjene na Veleučilištu Velika Gorica gostovat će dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Nedžad Korajlić. U nastavku možete vidjeti raspored predavanja: Ponedjeljak 19.12.2016. godine od 10,00 do 11,00 sati (dvorana G) Predavanje je predviđeno umjesto predmeta Zaštita podataka, nositelj predmeta dr.sc. Ivan Nađ (redovni studenti II. godine studija upravljanja u kriznim situacijama). Utorak 20.12.2016. godine od 17,30 d0 20,00 sati (dvorana F) Predavanje je predviđeno umjesto predmeta Menadžment i poduzetništvo, nositelj predmeta mr. Mirela Karabatić (izvanredni studenti III. godine studija upravljanja u kri

Dr. Eric Engle (Fulbright Specialist Program) - Predavanja o uzrocima i prevenciji nasilnog ekstremi

Od 12- do 15. decembra, u okviru termina predavanja za predmete «Mirovne studije i geopolitika» «Kritičke sigurnosne studije» i «Savremene sigurnosne studije», predavanja o uzrocima i načinima prevencije nasilnog ekstremizma održat će dr. Eric Engle. Dr. Engle će također pomagati studentima I, II i III ciklusa kojima je potrebna pomoć u lektorisanju članaka na engleskom jeziku. Konsultacije će se održavati tokom mjeseca decembra u kabinetu 78, petkom od 09:00 do 16:00. Predavanja su otvorena za sve studente. Termini predavanja su: Ponedeljak od 12:15 do 16.00 (Amfiteatar PDS) Utorak od 11:30 do 15:30 (Amfiteatar PDS) Srijeda od 11:30 do 15:30 (Amfiteatar PDS) U nastavku je link za blog o pre

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS