November 13, 2019

U okviru ovog predavanja studenti IV godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bili su, između ostalog, upoznati sa sistemom civilne zaštite u Federaciji BiH, radom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), njenom strukturom i organizacijom,...

November 7, 2019

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
19.11.2019. godine u 17:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Srđan Vujović, MA


TEMA: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI”


KOMISIJA:
1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminali...

November 6, 2019

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
11.11.2019. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Muris Mujanović, MA

TEMA: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA”

KOMISIJA:


1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni...

October 15, 2019

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu uspješno je organizovao još jedne, ove godine 18. Dane kriminalističkih nauka. U povodu obilježavanja Dana Fakulteta, održana je Međunarodna naučna konferencija „Savremeni izazovi u...

October 10, 2019

U izdanju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, izašla je iz štampe nova knjiga autorica Valentine Baić i Irme Deljkić "Kriminalistička psihologija".

October 7, 2019

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr.sc. Rrahman Sylejmani javno braniti doktorsku disertaciju na temu:
KRIMINALISTIČKA IS