June 26, 2020

U amfiteatru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu održana je, u četvrtak, 25.06.2020. godine, press konferencija povodom predstavljanja studije “Putnici u Siriju: Kriminološka i sigurnosna analiza s posebnim osvrtom na...

June 9, 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Muris Mujanović, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA”.

U skladu sa Zaključkom Senata Univer...