USPJEŠNO REALIZOVANA LJETNA ŠKOLA „ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – TERENSKE VJEŽBE“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu uspješno je realizovao ljetnu školu „Zaštita i spašavanje – terenske vježbe“. Ovaj program proveden je u partnerstvu sa Gorskom službom spašavanja Novi Grad Sarajevo, koja djeluje u okviru Službe civilne zaštite Općine Novi Grad. U to ime, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Nedžad Korajlić, i predsjednik udruženja Gorske službe spašavanja civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, g. Fahrudin Dobrača, potpisali su u ponedjeljak, 21.9.2020. godine Sporazum o saradnji, čime je formalizirana saradnja između Fakulteta i ove respektabilne službe spašavanja.


U skladu sa svim vanrednim okolnostima usljed pandemije novog koronavirusa (Covid-19), teoretski dio Ljetne škole održan je online u namjeri unapređenja postojećih znanja studenata i profesionalaca praktičara iz ove oblasti, te sticanju novih znanja na polju zaštite i spašavanja, duboko uvjereni da su nam svima dodatna znanja iz ove oblasti potrebnija više no ikad, s obzirom na svijet u kojem živimo.


Ljetna škola „Zaštita i spašavanje“ provedena je u dvije faze, i to prvi, teoretski dio, putem online platforme, u periodu od 22. do 26. juna 2020. godine, gdje su svi polaznici bili u mogućnosti prisustvovati predavanjima kako profesora Fakulteta, tako i stručnjaka iz prakse. Drugi dio programa, isključivo terenske i praktične vježbe, realizovane su u periodu od 21. do 25. septembra 2020. godine, u punom kapacitetu, u kompleksu Centra „Safet Zajko“ u Sarajevu, uz svesrdnu podršku pripadnika Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo.


Dodjela certifikata o uspješno završenom programu upriličena je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, uz zadovoljstvo realizacijom ljetne škole, kako polaznika, tako i organizatora. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa partnerskim organizacijama nastavit će i u budućnosti provoditi akademske neciklične programe obuka, u cilju promocije cjeloživotnog učenja i jačanja kapaciteta studenata, ali i struke, za adekvatan odgovor na brojne sigurnosne izazove.
Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS