PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

18.11.2020. godine u 12:30 sati (APDS)


KANDIDAT: Sandra Kobajica, MA


TEMA: ”KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI“


KOMISIJA:

1. Dr. Muhamed Budimlić doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti

„Kriminologija”, predsjednik;

2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti

„Kriminologija”, član/mentor;

3. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti

„Kriminalistika”, član.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS