PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

19.10.2020. godine u 12:00 sati (APDS)


KANDIDAT: Stella Filipović Šango, MA

TEMA: ”Fenomen samoubojica u uvjetima suvremenog terorizma“

KOMISIJA:

1. Dr. Alisabri Šabani, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti

„Sociologija”, predsjednik;

2. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, član/mentor;

3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti

„Sigurnosne studije“, član.


Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS