PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

12.10.2020. godine u 12:00 sati (APDS)


KANDIDAT: Turki Eid Albaqami, MA


TEMA: ”Uloga i značaj institucija sigurnosti Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije u

prevenciji i sprečavanju nasilnog ekstremizma i terorizma“


KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na

naučnonastavnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,

kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti

„Sigurnosne studije“, član/mentor;

3. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za

kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na

naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.


Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS