Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, krim

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr Jasmin Ahić i predsjednica Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti Mirela Mujović, potpisali su u četvrtak 19.11.2020. godine Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.Potpisivanje sporazuma upriličeno je tokom zvanične posjete rukovodstva Udruženja svom matičnom Fakultetu, nakon čega je održan i radni sastanak na kome su definisani pravci budućih zajedničkih aktivnosti. Ovom prilikom dekan Ahić je istakao svoju ličnu opredijeljenost i zalaganje za intenzivniju saradnju sa Alumni asocijacijom – Udruženjem kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, što je i sadržano u njegovom Programu rada dekana za mandatni period 2020-2024. Prvenstveni motiv za unapređenje saradnje je zajednički interes boljeg i konkretnijeg pozicioniranja svršenih studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na tržištu rada, prvenstveno u agencijama za provedbu zakona, ali i u drugim sektorima. Dekan Ahić je takođe istakao da će do kraja kalendarske godine na Fakultetu biti uspostavljan ALUMNI HUB, prostor u kojem će našim

alumnistima biti omogućeno da borave, rade i razvijaju ideje u svrhu, kako promocije Fakulteta, tako i njihovog međusobnog intenzivnijeg uvezivanja, te generisanja zajedničkih aktivnosti na polju afirmacije struke.


Predsjednica Udruženja Mirela Mujović istakla je značaj konačnog institucionaliziranja i formalizacije saradnje između Udruženja i Fakulteta, te naglasila da je već danas sporazum rezultirao konkretnim aktivnostima i izrazila nadu da je ovo samo početak brojnih partnerskih aktivnosti u budućnosti.


Ovim sporazumom otvara se mogućnost zajedničkog organizovanja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, kao i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Također, sporazum podrazumijeva izradu zajedničkih istraživačkih projekata, te programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, promociju

individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrovima, kao i razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS