Posjeta Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Fakultetu za kriminalistiku, krimino

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo g-din Anis Krivić posjetio je u utorak, 01.12.2020. godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i tom prilikom održao radno-konsultativni sastanak sa Upravom Fakulteta. Pored dekana Fakulteta, prof. dr Jasmina Ahića, sastanku su prisustvovali prodekan za nastavu prof. dr Admir Hadžikadunić, prodekanesa za nauku prof. dr Lada Sadiković, prodekanesa za finansije, prof. dr Dina Bajraktarević Pajević, te šef Službe za nastavu Ermina Bakić.Dekan Ahić i njegovi saradnici upoznali su ministra Krivića sa trenutnim aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa posebnim aspektom na realizaciju i provedbu online nastave. „Fakultet je u cijelosti organizovao rad shodno vanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, uz punu realizaciju svih procesa i planiranih aktivnosti. Razumijevanje I podrška Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dugogodišnja dobra saradnja sa ministarstvom i ministrom lično, svakako je od izuzetnog značaja za Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“ naglasio je dekan Ahić. Prodekan za nastavu prof. Hadžikadunić informisao je ministra o načinu na koji Fakultet realizuje online nastavni proces. „Realizacija nastave na prvom i drugom ciklusu studija, te integrisanom studiju, odvija se kombinovanim modelom koji podrazumijeva većinsko izvođenje online nastave gdje god je to moguće. Izuzetak su praktični dijelovi nastave koji se realizuju u učionici, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Parcijalne provjere znanja na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i završni ispiti, u pravilu se izvode u online režimu uz izuzetke na predmetima gdje se ukaže potreba za realizaciju provjere znanja u učionici, uz prethodnu pravovremenu najavu i uz poštivanje svih predviđenih epidemioloških mjera“ istakao je prodekan Hadžikadunić.


Ministar Anis Krivić s posebnom pažnjom je saslušao informacije o tekućim i planiranim aktivnostima koje su prezentirale prodekanese Sadiković i Bajraktarević Pajević, te iskazao zadovoljstvo proaktivnim pristupom menadžmenta Fakulteta. „Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije odavno je prepoznat kao lider u razvoju brojnih nastavnonaučnih procesa, a posebno u segment realizacije Distance Learning nastavnog procesa, što je itekako došlo do izražaja u okolnostima pandemije te potpunog prelaska na online izvedbu nastave“, istakao je Krivić. „Uvjeren sam da mladi I perspektivni tim Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije itekako može doprinijeti ne samo daljem razvoju Fakulteta, već unapređenju opšteg razvoja visokog obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo i šire“, zaključio je ministar Krivić.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS