Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU


FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Admira Čoke, MA na

temu: ”KORPORATIVNA SIGURNOST PRIVREDNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI” stavlja na uvid javnosti


KANDIDAT: Admir Čoko, MA

ZAPOSLEN: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KORPORATIVNA SIGURNOST PRIVREDNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI”

KOMISIJA:

1. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i

sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i

sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne

studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na

Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba

postdiplomskog studija.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana

objave.


U Sarajevu, 26.11.2020.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS