PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 08.07.2020. godine u 11:00 sati (APDS)

KANDIDAT: Admir Čoko, MA

TEMA: ”KORPORATIVNA SIGURNOST PRIVREDNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI“

KOMISIJA: 1. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, predsjednik; 2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor; 3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS