OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

Senat Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 04.06.2020. godine usvojio je Zaključke koji se odnose na realizaciju nastavnog procesa u narednom periodu, do kraja ljetnog semestra akademske 2019/2020. godine. Takođe, usvojene su i izmjene Akademskog kalendara UNSA.


Shodno navedenim zaključcima i izmijenjenom Akademskom kalendaru, obavještavamo vas o sljedećem:

  • Vijeće Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije će najkasnije do srijede, 10.06.2020. godine donijeti Odluku o načinu i modelu realizacije završnih ispita u ljetnom semestru, o čemu će svi studenti biti odmah obaviješteni.

  • Online nastava na Fakultetu produžava se za jednu sedmicu i traje do 12.06.2020. godine. Dodatna sedmica predviđena je za eventualne nadoknade online nastave, za pojačane konsultacije i pripreme za završne ispite.

  • Završni ispiti realizovaće se u terminima, kako slijedi:

  • Prvi termin: od 23.06. do 29.06. 2020. godine

  • Drugi termin (popravni): od 07.07. do 13.07. 2020. godine

  • Treći termin (odobren od strane Senata UNSA): od 20.07. do 24.07. 2020. godine


Svi studenti će pravovremeno biti obaviješteni o rasporedu ispita, rokovima za prijavu, kao i o svim drugim detaljima vezano za realizaciju završnih ispita.


ZAKLJUČCI SENATA


IZMJENA AKADEMSKOG KALENDARA


S poštovanjem,


SLUŽBA ZA NASTAVU

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS