Organizacija rada Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da je radno vrijeme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije utvrđeno Odlukom dekana Fakulteta u terminu od 09:00 do 12:00 sati, a ostatak radnog vremena zaposleni na Fakultetu rade od kuće.


Molimo vas da sve svoje zahtjeve, upite i sl. u najvećem broju obavljate putem telefona i e-maila, te da svoje kretanje svedete na najmanju moguću mjeru i da postupate po uputama nadležnih tijela za zdravstvenu zaštitu, a sve u očuvanju vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih, u cilju prevencije zaraze koronavirusom (COVID-19).


Nastavni proces se i dalje realizuje kao on-line nastava korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije, prema rasporedu nastave za redovne studente.


Podsjećamo vas na vašu obavezu aktivnog učešća u on-line nastavnom procesu, te da vrijeme on-line realizacije nastave maksimalno koristite za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.


Svakako, sve naprijed navedeno podložno je promjenama u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u državi, a svakako prema uputama i nalozima nadležnih kriznih štabova, Univerziteta u Sarajevu i dekana Fakulteta.

O svim novim informacija blagovremeno ćemo vas obavještavati.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Služba za nastavu

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS