Organizacija rada Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

March 19, 2020

Poštovani studenti,

 

Obavještavamo vas da je radno vrijeme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije utvrđeno Odlukom dekana Fakulteta u terminu od 09:00 do 12:00 sati, a ostatak radnog vremena zaposleni na Fakultetu rade od kuće.

 

Molimo vas da sve svoje zahtjeve, upite i sl. u najvećem broju obavljate putem telefona i e-maila, te da svoje kretanje svedete na najmanju moguću mjeru i da postupate po uputama nadležnih tijela za zdravstvenu zaštitu, a sve u očuvanju vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih, u cilju prevencije zaraze koronavirusom (COVID-19).

 

Nastavni proces se i dalje realizuje kao on-line nastava korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije, prema rasporedu nastave za redovne studente.

 

Podsjećamo vas na vašu obavezu aktivnog učešća u on-line nastavnom procesu, te da vrijeme on-line realizacije nastave maksimalno koristite za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.

 

Svakako, sve naprijed navedeno podložno je promjenama u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u državi, a svakako prema uputama i nalozima nadležnih kriznih štabova, Univerziteta u Sarajevu i dekana Fakulteta.

 

O svim novim informacija blagovremeno ćemo vas obavještavati.

 

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

Služba za nastavu

Please reload

Izdvajamo

Bajram Šerif Mubarek Olsun

July 30, 2020