Okrugli sto „Uloga i značaj Freudove psihoanalize u kriminalističkim istraživanjima“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 26.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, povodom 80 godina od smrti Sigmunda Freuda, neuropsihijatra i osnivača psihoanalize, organizuje Okrugli sto pod nazivom „Uloga i značaj Freudove psihoanalize u kriminalističkim istraživanjima“.

Okrugli sto će okupiti nastavnike i saradnike Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i naučnike-istraživače drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

U cilju razmatranja, proučavanja, analiziranja i pružanja kritičkog naučnog osvrta na ulogu i značaj Freudove psihoanalize u kriminalističkim i drugim istraživanjima, o ovoj temi će govoriti doc. dr Elvira Čekić i prof. dr Alisabri Šabani sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Jadranka Kolenović-Đapo sa Filozofskog fakulteta, prof. dr Asim Mujkić sa Fakulteta političkih nauka, prof. dr Aid Smajić sa Fakulteta islamskih nauka, te prof. dr Lilijana Oruč, spec. neuropsihijatrije, kao i prof. dr Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu i prof. dr Jasmin Ahić, prodekan za nauku Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS