Prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta "Upotreba finansijskih istraga u rješavanj

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 28.11.2019. godine je održan Okrugli sto na kojem su prezentirani rezultati naučno-istraživačkog projekta "Upotreba finansijskih istraga u rješavanju koruptivnih krivičnih djela“ kojeg je realizirao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Prisutnim je prezentiran Izvještaj o procjeni stanja u praksi u pogledu upotrebe finansijskih istraga u istraživanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Ciljevi ove procjene su: kritička ocjena trenutnog stanja u praksi u pogledu upotrebe finansijskih istraga koruptivnih krivičnih djela radi utvrđivanja: primijenjenih istražnih tehnika, relevantnih institucionalnih i profesionalnih kapaciteta relevantnih institucija, percepcije i razumijevanja koncepta finansijskih istraga i njihove uloge u rješavanju koruptivnih krivičnih djela, međuinstitucionalnih/međuagencijskih procesa i procedura kao i adekvatnost postojećeg pravnog okvira; i formulisanje preporuka za unapređenje i naznaka naknadnih aktivnosti koje bi se mogle poduzeti u svrhu otklanjanja i/ili smanjenja problema i unapređenja spomenutih kapaciteta.


Rezultati su nedvosmisleno ukazali na postojanje potrebe za unapređenjem finansijskog znanja, a posebno za poznavanjem finansijskih istražnih vještina, kako od strane svih istražitelja, tako i tužitelja, jer je specijalistička finansijska ekspertiza tužitelja ključna za razumijevanje i vrednovanje finansijskih dokaza pribavljenih u istrazi.Rezultati procjene će poslužiti kao osnova za formulisanje preporuka kojima se predlažu provodive mjere, koje će, ukoliko se primjene, na adekvatan način unaprijediti primjenu finansijske istrage kao specijaliziranog istražnog pristupa koji omogućava prikupljanje i razvijanje kvalitetnih informacija i dokaza o koruptivnoj kriminalnoj aktivnosti i uključenim osobama, a time u konačnici doprinijeti unapređenju borbe protiv korupcije.

Također, prezentirana je i publikacija Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela - Priručnik, kao i prateći edukativni modul.


Prisutne je u ime Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije pozdravio dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Nedžad Korajlić, a rezultate projekta su prezentirali voditelj projekta prof. dr Marija Lučić Ćatić, šef Katedre za kriminalistiku Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije te članovi istraživačkog tima prof. dr Haris Jahić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prof. Dina Bajraktarević Pajević, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Okrugli sto je moderirao prof. dr Jasmin Ahić, prodekan za nauku Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.


Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS