PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

November 7, 2019

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
19.11.2019. godine u 17:00 sati (Amfiteatar PDS)

 

KANDIDAT: Srđan Vujović, MA


TEMA: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI”


KOMISIJA:
1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za
kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti
„Kriminologija”, predsjednik;
2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za
kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti
„Kriminologija”, član/mentor;
3. Dr. Alisabri Šabni, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, član.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije