PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 11.11.2019. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Muris Mujanović, MA

TEMA: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, predsjednik; 2. Dr. Želimir Kešetović, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za bezbjednost Univerziteta u Beogradu na nastavnim predmetima „Krizni menadžment” i „Mediji i komunikacije“, član/mentor; 3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS