PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

November 6, 2019

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
11.11.2019. godine u 10:00 sati (Amfiteatar PDS)

 

KANDIDAT: Muris Mujanović, MA

 

TEMA: ”OBRAZOVANJE I OBUKA ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA”

 

KOMISIJA:


1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za
kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim
oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, predsjednik;
2. Dr. Želimir Kešetović, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za bezbjednost
Univerziteta u Beogradu na nastavnim predmetima „Krizni menadžment” i „Mediji i
komunikacije“, član/mentor;
3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne
studije”, član.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije