Odbrana doktorske disertacije

October 7, 2019

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidat mr.sc. Reshat Maliqi javno braniti doktorsku disertaciju na temu:
”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU”.


Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 04.11.2019. godine u 15:30 sati na Fakultetu zakriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije