Obavijest

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Reshata Maliqija, na temu: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU” stavlja na uvid javnosti

KANDIDAT: mr. sc. Reshat Maliqi

ZAPOSLEN: Direkcija za strateško planiranje i pravne poslove Kosova

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKE PROCEDURE U FUNKCIJI OTKRIVANJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA NA KOSOVU ”

KOMISIJA:

  1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;

  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i ”Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 12.07.2019.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS