Obavijest o doktorskoj disertaciji

June 18, 2019

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Rrahmana Sylejmanija, na temu: ”KRIMINALISTIČKA ISTRAGA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE MIGRANTIMA NA KOSOVU ZA PERIOD 2011-2015” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: mr. sc. Rrahman Sylejmani

ZAPOSLEN: Direkcija za migraciju i strance pri Graničnoj policiji Kosova

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKA ISTRAGA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE MIGRANTIMA NA KOSOVU ZA PERIOD 2011-2015”

KOMISIJA:

  1. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Kriminalistika”, predsjednik;

  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika” i ”Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Kriminalistika”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 20.06.2019.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije