Održana Prva studentska debata na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Un

U organizaciji Katedre za kriminologiju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dana 17. 5. 2019. godine na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, održana je prva studentska debata pod nazivom „Zaštita žrtava diskriminacije sa posebnim osvrtom na LGB osobe“.

Kao jedan novi pristup u izvođenju vježbi na predmetu Viktimologija 1, studentsku debatu je organizovala i realizovala prof. dr Azra Adžajlić-Dedović, vanredna profesorica viktimologije, uz podršku dekana Fakulteta, zajedno sa kolegama nastavnicima i saradnicima.

Cilj studentske debate je bio dvojak:

1) okupljanje stručnjaka/stručnjakinja i istraživača/istraživačica, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta,

2) omogućavanje sveobuhvatne razmjene iskustava i znanja, kako bi kroz zajedničke zaključke pronašli adekvatne mjere i radnje putem kojih bi se zajedničkom akcijom i djelovanjem svih učesnika skupa omogućila bolja i brža pomoć, podrška i zaštita svih žrtava, u skladu sa evropskim normativima i standardima.

Aktivno učešće u debati, pored studenata na predmetu Viktimologija 1, uzeli su prof. dr Alisabri Šabani, redovni profesor sociologije na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo, gđa Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, g. Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Sanja Ljubičić, profesor filozofije i sociologije i urednica novina Bosnia Daily.

Kako od strane studenata tako i od gostiju i organizatora, studentska debata je ocijenjena veoma uspješnom.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS