Održan okrugli sto na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu - „Civilno društvo u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“

May 17, 2019

U saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu međunarodna organizacija Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 17. 6. 2019. godine u prostorijama Fakulteta je organizovala okrugli sto pod nazivom „Civilno društvo u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu“.


Tim povodom je prezentovana publikacija pod naslovom „Žarišta organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu: Lokalne slabosti u regionalnom kontekstu“ koja je proizvod rada Opservatorije za borbu protiv organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi Globalne inicijative. Izvještaj se bavi nelegalnom aktivnošću na određenim graničnim čvorištima, u najvećim gradovima, primorskim gradovima i mjestima na kojima se ukrštaju veliki putevi. On pokazuje da oblasti nefunkcionalne vlasti, ekonomske ranjivosti i zone smještene duž tranzitnih puteva imaju veću šansu da postanu žarište organizovanog kriminala. Izvještaj istražuje žarišta u kontekstu šireg ekosistema kriminala, obilježenog klijentelizmom, zaštitom interesa, a u nekim slučajevima i zarobljavanjem države. On pokazuje kako političari koji igraju na kartu nacionalizma saučestvuju u smanjenju suvereniteta ili ugrožavanju nacionalnih interesa zbog ličnih težnji. 


Prisutne predstavnike organizacija formalne socijalne kontrole kriminaliteta iz Bosne i Hercegovine, Evropske komisije, međunarodnih organizacija, lokalnih organizacija civilnog društva kao i medija u ime Fakulteta je pozdravio prodekan za nauku, prof. dr Jasmin Ahić. Izvještaj su prezentovali g. Uglješa Zvekić, viši savjetnik u Globalnoj inicijativi te gđa Fatjona Mejdini, koordinatorica za Zapadni Balkan. Prof. dr Eldan Mujanović sa Katedre za kriminalistiku je predstavio rad sektora civilnog društva u Bosni i Hercegovini, s fokusom na njegove snage i slabosti u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala. 

Učesnici su se u zaključcima osvrnuli na postojeće slabosti sistema naše zemlje da se izbori sa ovim fenomenima, kao i na predviđanje budućih žarišta organizovanog kriminala koji će se razviti u regionu. 

Predstavnici Globalne inicijative su naglasili kako je u narednom periodu planirano potpisivanje sporazuma o naučnoistraživačkoj saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. 

IZVJEŠTAJ

Please reload

Izdvajamo