Odbrana doktorske disertacije

May 10, 2019

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidatkinja Nerma Halilović – Kibrić, MA javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

 

”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA”.

 

Javna odbrana doktorske disertacije će se obaviti dana 21.05.2019. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 - Amfiteatar postdiplomskog studija.

Please reload

Izdvajamo

Direktor FUCZ Fahrudin Solak studentima Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu održao predavanje o sistemu CZ u FBiH i ulozi i položaju FUCZ

November 13, 2019

1/10
Please reload

Najnovije