Studenti posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Dvije grupe od 65 studenata sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univeziteta u Sarajeva posjetili su Sud Bosne i Hercegovine 12. 04. 2019. godine. Prva grupa studenata je prisustvovala predavanju u sudnici 4, a druga grupa je pratila suđenje pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa radom Suda Bosne i Hercegovine, i da se u okviru pripreme ispita iz predmeta Opća viktimologija upoznaju s aspektima rada Odjeljenja za podršku svjedocima u odnosu na pomoć, podršku i zaštitu žrtava rata, te pomoć, podršku i zaštitu žrtava organiziranog kriminala.

U uvodnom dijelu studentima je dobrodošlicu poželio i predavanje održao Irhad Bilić, pravni savjetnik predsjednika i rukovodilac Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine. Nakon toga studentima se obratila Alma Taso-Deljković, rukovoditeljica Odjeljenja za podršku svjedocima, koja je studentima predstavila način rada tima za podršku svjedocima te ih upoznala sa određenim situacijama sa kojima se osoblje ovog Odjeljenja svakodnevno susreće prilikom pružanja podrške kako javnim svjedocima tako i svjedocima sa mjerama zaštite.

Prof. dr Azra Adžajlić-Dedović je zahvalila na gostoprimstvu i dobro organiziranom predavanju koje je pokrilo sve aspekte rada Suda Bosne i Hercegovine te iskazala želju da studenti i dalje nastave pratiti ročišta koja se održavaju pred Sudom Bosne i Hercegovine. Studentima je podijeljen promotivni materijal, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj web stranici.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS