Obavještenje

April 8, 2019

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Emira Efendića na temu: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo” stavlja na uvid javnosti.

 

KANDIDAT: Mr. sc. Emir Efendić
ZAPOSLEN: MUP Kantona Sarajevo
NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Predvidivi sadržaji prevencije krivičnih djela razbojništva na području Kantona Sarajevo”

 

KOMISIJA:
1. Dr. Dina Bajraktarević Pajević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;
2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;
3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na dopunu i izmjenu.

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo u Službi postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

U Sarajevu, 09.04.2019.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije