Predavanje Nj.E. Viktora Jakoviča na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je imao čast da 19. marta 2019. godine ugosti prvog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, počasnog doktora nauka Univerziteta u Sarajevu i počasnog građanina Grada Sarajeva, Nj.E. gospodina Viktora Jakoviča. Studenti i akademsko osoblje Fakulteta su imali zadovoljstvo da slušaju jedinstveno predavanje na temu hronologije angažmana Sjedinjenih Američkih Država u Jugoistočnoj Evropi i na Balkanu.

Gospodin Jakovič ima neprocjenjivo diplomatsko iskustvo u radu sa postsocijalističkim državama, kakva je i Bosna i Hercegovina. Svoje izlaganje je započeo detaljnim objašnjenjem kompleksnog rada administrativno-političkog aparata Sjedinjenih Američkih Država dovodeći ga u vezu sa trenutnim stanjem u svijetu. Nakon toga, izložio je kako su društvena i politička previranja nastala padom Berlinskog zida utjecala na države „Istočnog bloka“, objašnjavajući i diplomatske procese koji su se dešavali u turbulentnim periodima aspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Studenti i akademsko osoblje su postavili mnoštvo pitanja o budućnosti bosanskohercegovačkog društva, a gospodin Jakovič je okončao predavanje sa porukama o vrijednostima i načinima pristupanja NATO savezu i Evropskoj Uniji.

Dekan Fakulteta prof. dr Nedžad Korajlić istakao je značaj posjete i održanog predavanja, a Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je još jednom pokazao da studentima omogućuje neprocjenjivo interdisciplinarno znanje.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS