Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - 20.03.2019. godine u 15:30 sati (AMFITEA

KANDIDAT: Mr. sc. Reshat Maliqi

TEMA: „Kriminalističke procedure u funkciji otkrivanja organizovanog kriminaliteta na Kosovu“

KOMISIJA:

  1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;

  2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

  3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS