Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - 20.03.2019. godine u 15:30 sati (AMFITEATAR PDS)

March 6, 2019

KANDIDAT: Mr. sc. Reshat Maliqi

 

TEMA: „Kriminalističke procedure u funkciji otkrivanja organizovanog kriminaliteta na Kosovu“

 

KOMISIJA:

 1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;

 2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

 3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije