Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - 20.03.2019. godine u 14:00 sati (AMFITEATAR PDS)

March 6, 2019

KANDIDAT: Mr. sc. Rrahman Sylejmani

 

TEMA: „Kriminalistička istraga krivičnog djela krijumčarenje migrantima na Kosovu za period 2011-2015“

 

KOMISIJA:

 1. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Kriminalistika”, predsjednik;

 2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

 3. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „ Kriminalistika”, član.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020

1/10
Please reload

Najnovije