OBAVIJEST - PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

14.02.2019. godine u 10:30 sati (Sala 68.)

KANDIDATKINJA: Nerma Halilović - Kibrić, MA

TEMA: ”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA“

KOMISIJA:

  1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Haris Halilović, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Krivično pravo i krivično procesno pravo”, član.

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS