OBAVIJEST - PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

February 5, 2019

 

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

14.02.2019. godine u 10:30 sati (Sala 68.)

 

 

KANDIDATKINJA: Nerma Halilović - Kibrić, MA

 

TEMA: ”OBRAZOVANJE I SIGURNOST: IZAZOVI I DILEME U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA“

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

  2. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Haris Halilović, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Krivično pravo i krivično procesno pravo”, član.

 

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

 

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a