OBAVIJEST - Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije

December 19, 2018

 

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Fidaira Berishe,MA na temu: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Fidair Berisha,MA

ZAPOSLEN: Policija Kosova

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA”

KOMISIJA:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 19.12.2018.

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti