Potpisani sporazumi o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u novembru 2018. godine

December 10, 2018

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u prethodnom mjesecu imao je brojne aktivnosti, te je sklopljeno nekoliko veoma važnih sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.

 

Potpisan je Sporazum sa Kantonalnom upravom civilne zašite Sarajevo, čime je, kako su istakli direktor KUCZ Sarajevo, Samir Džihić, i dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić, dodatno ojačana saradnja na području zaštite i spašavanja, a svakako omogućeno i dalje unapređenje odnosa, te stvoren i institucionalni okvir za  razmjenu iskustava i znanja.

Fakultet je sklopio i sporazum sa Udruženjem kriminalističkih profajlera iz Novog Sada. Predsjednik udruženja, Nemanja Popović, i dekan Korajlić saglasili su se da je uspostava ove saradnje od izuzetnog značaja za obje institucije, naročito imajući u vidu mogućnost zajedničke organizacije i realizacije edukativnih treninga iz oblasti kriminalističkog profilisanja na Fakultetu.

Od naročitog značaja za su potpisani sporazumi sa Hrvatskim cehom zaštitara – Strukovnom zaštitarskom komorom Republike Hrvatske, kao i Komorom za privatnu zaštitu Republike Makedonije.  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu veoma snažno podržava saradnju sa sektorom privatne sigurnosti, u Bosni i Hercegovini i u Regionu, i uvijek ističemo važnost institucionalne saradnje sa komorama i udrugama privatnog sigurnosnog sektora.

 

Ovim sporazumima otvara se mogućnost zajedničkog organizovanja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, kao i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Također, potpisani sporazumi podrazumijevaju izradu zajedničkih istraživačkih projekata, te programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, promociju individualnih kontakata među akademskim i stručnim kadrovima, kao i razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima.