Održan Okrugli sto „Prevencija rizika u urbanim sredinama“

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak 08. novembra 2018. godine održan je Okrugli sto na temu „Prevencija rizika u urbanim sredinama“. Pored našeg fakulteta, nositelj ovog događaja bio je i Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja.


Imajući u vidu kompleksnost sigurnosnih rizika u urbanim sredinama, smatrali smo veoma značajnim ukazati na važnost njihovog prepoznavanja, te prevencije mogućih rizika u urbanim sredinama i predložiti mjere prevencije. Pored važnosti osiguravanja kontrolisanog razvoja, planiranja i arhitekture naselja i zajednica kao bitnog preduslova zaštite od prirodnih i nesreća uzrokovanih ljudskim faktorom, te kriznog planiranja u urbanim sredinama, namjera nam je bila ukazati i na ulogu sektora privatne zaštite u prevenciji rizika u urbanim sredinama, te značaj novih tehnologija kada je u pitanju prevencija urbanih rizika. Svakao, poseban cilj bio je ukazati na značaj kontinuirane edukacije u ovom području i osnaživanje kapaciteta ljudskih resursa za prevenciju i postupanje kada su u pitanju sigurnosni rizici u urbanim sredinama.


Upravo zbog naglašene kompleksnosti ovog pitanja, trudili smo omogućiti multidisciplinarni pristup problematici sigurnosti urbanih sredina. Stoga su, pored akademskog osoblja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz oblasti sigurnosti i kriminalistike, učesnici ovog naučnog skupa bili i cijenjeni profesori iz oblasti sociologije, psihologije, pedagogije, ali i arhitekture, građevine, šumarstva, saobraćaja itd. Pored predstavnika privatnih kompanija koje se bave ovom oblasti, učesnici Okruglog stola bili su i predsjednici komora za privatnu zaštitu iz naše zemlje, kao i iz Makedonije i Hrvatske. Učešće na ovom skupu uzeli su i predstavnici državnih sigurnosnih agencija iz Bosne i Hercegovine. Uistinu respektabilna učesnika – panelista na Okruglom stolu je, kroz ovakav oblik akademsko - stručne saradnje, identificirala sigurnosne rizike u urbanim sredinama, te prvenstveno promovisala značaj prevencije i adekvatne zaštite


Uprave Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv.Kiril i Metodij“ iz Skoplja održale su i radni sastanak u cilju izrade akademskog programa cjeloživotnog učenja „Međunarodna ljetna škola – Prevencija rizika u urbanim sredinama“, koji je, na zadovoljstvo svih prisutnih, bio izuzetno uspješan i na kojem je dogovoren plan aktivnosti i dodijeljeni konkretni zadaci.


USKORO I GALERIJA FOTOGRAFIJA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS