Naknadni rok za upis na II ciklus studija


U skladu sa raspisanim Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini (br: 02-05-36200-4/18 od 01.11.2018. godine).

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljuje slobodna mjesta za upis na drugi ciklus studija u naknadnom upisnom roku.

Više detalja u priloženom dokumentu

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS