PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Fidair Berisha,MA

October 24, 2018

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

06.11.2018. godine u 12:00 sati (Sala 68.)

 

KANDIDAT: Fidair Berisha, MA

 

TEMA: ”ZAŠTITA LIČNOSTI I OBJEKATA OD VAŽNOSTI U IZGRADNJI SISTEMA SIGURNOSTI KOSOVA”

 

KOMISIJA:

  1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

  3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.

 

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

 

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020