Prevencija rizika u urbanim sredinama

October 18, 2018

Opasnosti potencijalnog urbanog života na fizičku geografiju grada podrazumijevaju veličinu i položaj, ali mogu uključivati i niz događaja kao što su uragani, poplave, oluje, zemljotresi, snijeg, vatrene oluje, klizišta, slijeganje tla. Jedan od posebnih problema urbanih sredina, a koji utiče na živote i svakodnevnicu i ozbiljno narušava kvalitetu života, jeste i kriminalitet. Veliki broj socijalnih problema i konflikata u urbanim sredinama, posljedica je dehumanizacije pojedinih dijelova grada, degradacije stambenih zona. Prostori u zajednici, i oni javni i oni privatni, trebaju biti osmišljeni i dizajnirani tako da se ljudi u njima osjećaju sigurno, da ih žele koristiti i da žele u njima boraviti. Okrugli sto na temu “Prevencija rizika u urbanim sredinama” ima za cilj da učesnicima omogući multidisciplinarni pristup problematici sigurnosti urbanih sredina. Okrugli sto biće održan na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne br. 8, Sarajevo (Kampus Univerziteta u Sarajevu) 08.11.2018. godine sa početkom u 9,00 sati.

AGENDA

 

PRIJAVNI OBRAZAC

Please reload

Izdvajamo

Čestitka povodom Dana nezavisnosti SAD-a

July 3, 2020