K O N K U R S za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA -DOKTORSKI STUDIJ

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

  1. Kriminalistika - 10 kandidata

  2. Kriminologija - 10 kandidata

  3. Sigurnosne studije - 10 kandidata

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje:

  1. Doktor kriminalističkih nauka/znanosti

  2. Doktor kriminoloških nauka/znanosti

  3. Doktor sigurnosnih nauka/znanosti

TEKST KONKURSA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS